Klasyczny Christan Audigier Tee 301 Wylot - Kliknij obrazek, aby zamkn±æ